(creaduriaid yn eu cartref newydd / creatures in their new home)