top of page

Mae ambell i le yn arwyddocau drwy fwriad.

 

Mae'r rhan fwyaf yn arwyddocau drwy gyd-destun a phrofiad, dehongliad, ymdrech, bwriad ac amgylchiad.

 

Yma mae 'ngwaith - yn y gusan hir rhwng pensaernïaeth a chelfyddyd.

 

Dal yn bensaer?

Siwr o fod.

Some places have significance by design

 

Most have significance thrust upon them by a myriad contexts, experiences, readings, intentions and circumstances

 

This is where I work - in the drawn out kiss between art and architecture.

 

An architect still?

Probably.

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page