top of page

a collaboration with artist Pandora Vaughan

 

these are socially engaged projects, usually working with a community group

 

we're interested in the idea of 'place' - the individual and collective encounter with physical, created or discovered situations

 

we're also interested in landscapes, their politics and their relationship with ideals

cydweithrediad gyda Pandora Vaughan

 

mae rhain yn brosiectau o ddiddordeb cymunedol, yn gweithio, fel arfer, gyda grwp lleol

 

mae'n diddordeb ni yn y syniad o 'le' - yr ymgyfarfyddiad unigol neu luosog, â sefyllfa ffisegol, wedi'i chreu neu wedi'i darganfod

 

mae gennym ddiddordeb mewn tirweddau, eu gwleidyddiaeth a'u perthynas â'r delfrydol

oriel i ddod: am brosiectau ewch yma

gallery to come: for projects, go here

mi rydan ni'n brysur yn diweddaru'r dudalen  er mwyn cael rhannu rhai o'r pethau creadigol y buo ni'n gwneud yn ddiweddar, a beth sydd ar y gweill

we are busy upating this page in order tshare some of the creative things we've done recently, and what we're working on now

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page