a collaboration with artist Pandora Vaughan

 

these are socially engaged projects, usually working with a community group

 

we're interested in the idea of 'place' - the individual and collective encounter with physical, created or discovered situations

 

we're also interested in landscapes, their politics and their relationship with ideals

cydweithrediad gyda Pandora Vaughan

 

mae rhain yn brosiectau o ddiddordeb cymunedol, yn gweithio, fel arfer, gyda grwp lleol

 

mae'n diddordeb ni yn y syniad o 'le' - yr ymgyfarfyddiad unigol neu luosog, â sefyllfa ffisegol, wedi'i chreu neu wedi'i darganfod

 

mae gennym ddiddordeb mewn tirweddau, eu gwleidyddiaeth a'u perthynas â'r delfrydol

oriel i ddod: am brosiectau ewch yma

gallery to come: for projects, go here

© 2014 - 2020 huw meredydd owen / Wix.com