top of page

Dwi’n canolbwyntio ar brofiad.

 

Mewn gwahanol ffyrdd dwi'n anelu - drwy greu 'lle' - at hybu trafodaeth rhwng cymdeithas a'r unigolyn - y discwrs y galwn yn 'gymuned'.

 

Dwi wedi lleihau'r pwyslais ar yr hyn a adeiladwyd, ac yn ystyried gwerthoedd goddrychol profiad.

 

'Pensaernïaeth anweledig' yw hyn - nid nad yw'n weladwy, ond mae'n ymwneud yn fwy â'r hyn sydd rhwng eich clustiau ag ydi â cherrig a choed.

 

I focus on experience.

 

In different ways I aim - by creating ‘place’ - to promote a dialogue between society and the individual - the discourse we call ‘community’.

 

 

I have reduced the focus on the constructed, and explore the subjective values of experience.

 

 

This is ‘invisible architecture’ - not that you can’t see it, but that it is more to do with what’s between your ears as it is to with bricks and mortar.

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page