top of page
carmel

Dyma fersiwn derfynnol (bron) yr adroddiad.

 

Aelodau o'r Pwyllgor: cewch ei gopio er mwyn ei ddosbarthu ymhellach a chael adwaith iddo, yn ogystal a chywiro'r mân lithriadau sydd ynddo o hyd.

 

Pawb arall: bydd y fersiwn derfynnol yn barod cyn pen dim, a byddem yn falch petaech yn aros tan hynny cyn ei ledaenu.

 

Mae'r ddogfen ar ffurf PDF, ond yn ffeil eitha mawr (7.6MB). Cliciwch arno ac mi fydd yn agor mewn ffenest newydd ond byddwch amyneddgar.

 

Os oes ganddo chi sylwadau o unrhyw fath, cysylltwch â:

 

Alun Jones, Dwyros

01758 760295

alundwyros@btinternet.com

 

Huw Meredydd Owen

01758 712581

07733 121395

huw_nant@icloud.com

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page