top of page

cyflogaeth

 

Dobson:Owen 1984-2011

un o bartneriaid gwreiddiol y cwmni pensaernïol hwn ym Mhwllheli: roedd gwaith Huw yn bennaf yn waith cymunedol o bob amrywiaeth ar faint, natur a chyrff

 

cyrff celfyddydau gweledol

 

Gweled 1985-1998

cyn gadeirydd y gymdeithas celfyddydau Cymraeg

 

Eisteddfod Genedlaethol 1997-2006

panel sefydlog celfyddydau gweledol

- cadeirydd 1998 - 2006

- beirniad celfyddyd a phensaernïaeth 2005

- beriniad pensaernïaeth 2009

 

Oriel Mostyn 1996-2012

oriel gelfyddyd gyfoes mwyaf blaenllaw Cymru: cadeirydd cyngor yr oriel 2000-2010; trefnydd sgyrsiau achlysurol ar gyfer y cyfeillion

 

Oriel Glyn y Weddw 1998-2003

oriel mewn plasty Fictoraidd yn Llanbedrog: aelod o'r bwrdd

 

cyrff cymunedol

 

Ysgol Botwnnog 1994-2008

llywodraethwr dynodedig angehenion arbennig

 

RIBA grwp pensaernïaeth cymunedol 1989-1996

cronfa prosiectau cymunedol, a'i fwriad i gefnogi mentrau cymunedol drwy ariannu astudiaethau dichonoldeb ar ei rhan

- prosesu ceisiadau: Gogledd Cymru a cheisiadau drwy'r Gymraeg

- aelod o'r panel Cymreig

 

Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion (Crynwyr) 1994-2014

aelod o'r Pwyllgor Ymgynghorol ar Eiddo yn cynghori grwpiau lleol ar ddefnydd a chynnal eu hadeiladau

 

eraill

 

sacsoffôn 1974 - am byth

y therapi gorau sy’n bod - cael chwythu pob baich i’r pedwar gwynt a dod yn ôl i’r ddaear ar delerau gwell!

employment

 

Dobson:Owen 1984-2011 

founding partner of this general architectural practice in Pwllheli; Huw's work was mainly on community projects of all types, size and organisations

 

visual arts bodies

 

Gweled 1985-1998 

former chair of the Welsh language arts organisation

 

National Eisteddfod 1997-2006

standing panel for visual arts 

- chair 1998-2006

- art and architecture scholarship assessor 2005

- architectural award assessor 2009

 

Oriel Mostyn 1996-2012

leading contemporary art gallery in Wales: chair of gallery council 2000-2010 ; occasional organiser of talks at gallery for Friends

 

 

Oriel Glyn y Weddw 1998-2003

gallery located in Victorian mansion in Llanbedrog; board member

 

community bodies

    

Ysgol Botwnnog 1994-2008

named special needs school governor

 

RIBA community architecture group 1989-1996

community projects fund aimed at supporting community initiatives by helping to finance feasibility studies by architects on their behalf

- application assessor: North Wales / Welsh language applications

- Welsh assessment panel member

 

 

Religious Society of Friends (Quakers) 1994-2014 

member of the Advisory Committee on Property advising local groups on the use and upkeep of their buildings

 

other

 

tenor saxophone 1974-forever

blow the cobwebs away with this wonderful instrument and all is well again with the world

cv

addysg/ education

 

Ysgol Bensaernïaeth Cymru

Welsh School of Architecture

 

1978 BSc

1981 BArch

1982 RIBA pt.III

 

UEL

celfyddyd mewn pensaernïaeth

art in architecture

 

2000 MA

 

proffesiynnol/ professional 

 

RSAW

ARB-50303

RIBA-5564308

RSA fellow

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page