top of page

V&O in the wake of improving a car park near Cwellyn lake we were asked to make a boardwalk to the lake shore; we used the story of the 'lady of the lake' to provide a context for a pathway with choices, in a creative way and used the character of the environment to reinforce the idea

V&O yn sgil gwelliannau maes parcio ger Cwellyn, gofynwyd i ni ddarparu llwybr at lan y llyn; defnyddio chwedl 'y ferch o'r llyn' i roi cefndir testunnol i lwybr oedd yn cynnig dewisiadau mewn ffordd ddyfeisgar, ac yn defnyddio ysbryd y lle i'w ategu

cwellyn

2003

<<<<     >>>>

(cerddi gan / poems by Iwan Llwyd)

(Pandora & Huw)

(yr agoriad gyda / the opening with Sue Essex)

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page