top of page

Neuadd Mynytho

Mae Pwyllgor Neuadd Mynytho yn awyddus iawn i wella'r neuadd - ei gyflwr, a'r hyn y gall ei gynnig i drigolion y cylch. Mae 'na broses o ymgynghori yn digwydd, ac mae'r dudalen hon yn leoliad ar gyfer rhai dogfennau i'w rhannu, er mwyn i bawb gael gwybod beth sy'n digwydd. Mae hefyd yn gyfle i glywed beth yw barn bobl. Y gobaith yw y cawn ddefnyddio'r ymateb fel rhan o'r broses i benderfynu beth fydd y ffurf derfynnol, ac wedyn fel rhan o gais am arian i gyflawni'r gwaith. Mae eich yamteb yn bwysig iawn, felly i lwyddiant y prosiect ac i lwyddiant y cais. 

 

Caiff y dudalen hon ei diweddaru o bryd i'w gilydd felly dowch yn ôl yn rheolaidd.

This page is part of the Hall Committee's consultation process, as they try to develop a responsive scheme and a strong funding application. It will be updated from time to time with documents showing what's going on and how the dialogue is evolving.

cynllun presennol

existing plan

190429

 

 

isod: pedwar cynllun bras yn dangos gwahanol syniadau (cliciwch ar y ddelwedd i'w wneud yn fwy)

below: four sketch schemes showing different ideas (click on the image to make it larger)

holiaduron yma

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page