Neuadd Mynytho

Mae Pwyllgor Neuadd Mynytho yn awyddus iawn i wella'r neuadd - ei gyflwr, a'r hyn y gall ei gynnig i drigolion y cylch. Mae 'na broses o ymgynghori yn digwydd, ac mae'r dudalen hon yn leoliad ar gyfer rhai dogfennau i'w rhannu, er mwyn i bawb gael gwybod beth sy'n digwydd. Mae hefyd yn gyfle i glywed beth yw barn bobl. Y gobaith yw y cawn ddefnyddio'r ymateb fel rhan o'r broses i benderfynu beth fydd y ffurf derfynnol, ac wedyn fel rhan o gais am arian i gyflawni'r gwaith. Mae eich yamteb yn bwysig iawn, felly i lwyddiant y prosiect ac i lwyddiant y cais. 

 

Caiff y dudalen hon ei diweddaru o bryd i'w gilydd felly dowch yn ôl yn rheolaidd.

This page is part of the Hall Committee's consultation process, as they try to develop a responsive scheme and a strong funding application. It will be updated from time to time with documents showing what's going on and how the dialogue is evolving.

1.png
1.png

cynllun lleia awgrym bras ar sut i rannu'r neuadd yn ystafelloedd cyfarfod (minimum scheme)

press to zoom
2.png
2.png

cynllun ychydig yn fwy, yn defnyddio foyer fel gofod cymdeithasol, a rhannu'r neuadd i greu stafelloedd cyfarfod (slightly larger scheme with central foyer social space)

press to zoom
4.png
4.png

cynllun mwyaf; stafell gyfarfod newydd yr un faint a'r gegin bresennol (largest scheme: new meeting room at same size as present kitchen)

press to zoom
1.png
1.png

cynllun lleia awgrym bras ar sut i rannu'r neuadd yn ystafelloedd cyfarfod (minimum scheme)

press to zoom
1/4

cynllun presennol

existing plan

190429

 

 

isod: pedwar cynllun bras yn dangos gwahanol syniadau (cliciwch ar y ddelwedd i'w wneud yn fwy)

below: four sketch schemes showing different ideas (click on the image to make it larger)

holiaduron yma

© 2014 - 2020 huw meredydd owen / Wix.com