top of page

Heddiw agorwyd y safle yn swyddogol.

/// Today the site was officially opened.

 

Paneli yn dangos pwysigrwydd Abersoch yn y fasnach arfordirol, ac arwyddocad yr odyn. Roedd y llongau yn dod i mewn ar y llanw, ac yn dadlwytho i gart a cheffyl ar y traeth pan oedd y llanw allan. Mae'r gwaith yn ceisio efelychu llong - yn hytrach na'r cychod hwylio sydd yn bennaf yn Rabar y dyddiau hyn. (mwy yma)

 

/// Panels showing the significance of Abersoch in the coastal trade, and the importance of the limekiln. The ships came in on the tide and were unlodaded by horse and cart when the tide was out. The piece aims to evoke a ship - rather than the yachts we associate with Abersoch these days. (more here)

 

Please reload

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page