top of page

22-07-2016

wps - heb roi eitem o newyddion ers tro

oops no news in a while

13-05-2015

Spent a day in wonderful sunshine on the triangle in Maindee, Newport measuring, recording and shooting the breeze with neighbours and other people who know the area well. Placemaking was never such a...

14-04-2015

arddangosfa gan benseiri sydd yn gweithio fel artistiaid

exhibition of architects working as artists

 

 

mewn sgwrs oedd yn digwydd yng nghanol yr arddangosfa, mi ges i glywed tipyn am sut mae celfyddyd a...

27-02-2015

cyfuniad o berfformiad, presenoldeb ac awyrgylch: gyda'i gilydd yn creu "lle" pwerus

a combination of performance, presence and atmosphere; together they create a powerful "place"

 

 

Noson gan Iwan Bala...

25-02-2015

Bu fy nhad farw ar ddechrau'r mis, ond dim ond yn ei angladd y dysgais rhywbeth amdano.

My father died earlier this month, but it was only at his funeral that I learned something about him.

 

Yn y deyrng...

25-01-2015

shitiau sinc ond ar gyfer gwneud modelau_blasus iawn

corrugated steel sheets, but for modelmaking_yum yum

29-11-2014

Taith fach i Lundain_ gwaith a phleser

A little trip to London_work and pleasure

 

 

I'd always wondered about Barjac and the great Place established by Anselm Kiefer. His use of heroic scale does not pre...

25-10-2014

Daeth dros 70 o bobl i gerdded ac yna i drafod y cynlluniau yn Plas, Carmel heddiw.

 

Mae'r awydd i gynnal a gwella'r adeiladau a'r safle yn amlwg yn boblogaidd ymhlith y gymdogaeth ac mae gobaith mawr...

17-10-2014

Funding has been approved for an exciting scheme in Maindee, Newport

 

The idea is for a number of artists in different media to have a big conversation with the people who live there. The outcome, over...

20-09-2014

I visited a wonderful collection of moveable art objects and spaces on a vast Stalinist parade ground somewhere in East London with PV and offspring.

 

There was a 1950s transportable cinema, talk space...

18-08-2014

Heddiw agorwyd y safle yn swyddogol.

/// Today the site was officially opened.

 

Paneli yn dangos pwysigrwydd Abersoch yn y fasnach arfordirol, ac arwyddocad yr odyn. Roedd y llongau yn dod i mewn ar y l...

01-07- 2014

Oes, mae 'na dair mlynedd ers i mi adael Dobson:Owen, ac er bod manteision i weithio i mi fy hun, mae gen i hiraeth am y gwmnïaeth, ac am y gallu i bwyso yn ôl dros gefn y gadair a holi "Sut fasat ti'...

17-06- 2014

A great day in the company of the movers and shakers of Maindee, as well as the ideas of Anna Minton on public space, Paul Haywood on revealing place through art and the inestimable Mary Clear and the...

11-06-2014

Dafydd (ffotoNant) a fi yn mynd am dro i'r Llyfrgell Genedlaethol i gael ein cyfareddu gan arddangosfa yn cynrychioli cyfnodau gwahanol gyrfa Marian Delyth. Angerdd a meistrolaeth yn gytbwys.

29-03-2014

Agor y Ganolfan heddiw.

/// The Centre opens today.

 

Daeth tyrfa dda o drigolion Llŷn i agor y Ganolfan Ddehongli yn Henfaes, Aberdaron. Cyd-ymdrech campus gan Iwan Thomas (Penseiri B3), Derwen Llŷn (ad...

Please reload

newyddion
news

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page