top of page

Daeth dros 70 o bobl i gerdded ac yna i drafod y cynlluniau yn Plas, Carmel heddiw.

 

Mae'r awydd i gynnal a gwella'r adeiladau a'r safle yn amlwg yn boblogaidd ymhlith y gymdogaeth ac mae gobaith mawr y cawn adfer yr adeiladwaith i fedru cynnal nifer o wahanol weithgareddau er budd y gymuned, ac yn sgil hynny ddarparu ar gyfer cynnal a chadw'r capel hynafol hwn.

 

 

Please reload

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page