top of page

cyfuniad o berfformiad, presenoldeb ac awyrgylch: gyda'i gilydd yn creu "lle" pwerus

a combination of performance, presence and atmosphere; together they create a powerful "place"

 

 

Noson gan Iwan Bala ac Angharad Jenkins, yn Galeri Caernarfon yng nhgyd-destun arddangosfa weledol, gan Sara Rhoslyn Moore a Meinir Mathias. Bu tad Angharad farw 12 mis yn ôl ac mae barddoniaeth Nigel Jenkins yn gryno, hwyliog, cynnil ac ergydiol, sydd yn gweddu i'r dim i arddull fachog Iwan Bala - epithetig, crynodebol ond dwfn a chyfoethog yr un pryd. Roedd perfformiad Angahrad ar ei ffidil (a gan Twm Morys i orffen) yn dyfnhau ac yn ymestyn ein canfyddiad o themau'r detholiad o farddoniaeth. Mae lle i ddigwyddiadau fel hyn eto, mi dybia i.

 

There is scope for more 'happennings' of this kind, where the responses to the themes of poetry are deepened and broadened by an interdisciplinary exposition. In this case the poetry of the late Nigel Jenkins as explored by his musician daughter Angahrad (and Twm Morys to end) in the context of visual works by Iwan, Sara Rhoslyn Moore and Meinir Mathias. 

Please reload

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page