top of page

community study considering how to give this prominent village centre building a ne wlease of life, drawing together the gathered ideas, comparing with presetn provision and in keeping with the present character but indicative of vitality and community enterprise inthe locality (with AJA)

astudiaeth gymunedol yn edrych ar sut y gellid rhoi bywyd ychwanegol i'r adeilad adnabyddus hwn yng nghanol y pentre, gan ddwyn ynghyd nifer o syniadau a'u cymharu a'r ddarpariaeth bresennol, gan gadwr cymeriad ond ei wneud yn enghraifft o fywyd a menter cymunedol yn y cylch (gyda AJA)

canolfan y frenni

Crymych 2009

<<<<     >>>>

model

model

model sylfaenol yr adeilad / basic model of the building

cynllun / plan

cynllun / plan

syniadau bras / outline ideas

dewisiadau / options

dewisiadau / options

sut i ddefnyddio'r adeilad / building use options

pafiiwn mewnol / internal pavilion

pafiiwn mewnol / internal pavilion

edrych ar syniadau / exploring ideas

gwahanwyr / dividers

gwahanwyr / dividers

arddangosfa 1 / exhibition 1

arddangosfa 1 / exhibition 1

arddangosfa 2 / exhibition 2

arddangosfa 2 / exhibition 2

tu allan / exterior

tu allan / exterior

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page