top of page

assisting in fulfilling a community development plan by completing a design and then preparing production information for the construction of this extension to a community centre in Llwynhendy near Llanelli (with Sylfaen Cynefin)

helpu i wireddu cynllun datblyu cymunedol drwy gwblhau dyluniad, a pharatoi manylion ar gyfer adeiladu estyniad i ganolfan gymunedol yn ardal Llwynhendy ger Llanelli (gyda Sylfaen Cynefin)

canolfan trallwm

Llwynhendy 2009

<<<<     >>>>

VIPs

VIPs

huw, ben & gordon

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page