top of page

assiting a commuity group to consider this empty building in the centre of the town and in the heart of Snowdonia, using its coinematic character to develop commercial activities that would ensure its retention and development as a community asset for the future (with TJB)

cynorthwyo grwp cymunedol i edrych ar yr adeilad gwag hwn mewn lleoliad amlwg yng nghanol y dre, yng nghalon Eryri, gan ddefnyddio'i gymeriad sinematig i ddatbygu darpariaeth fasnachol a fyddai'n gymorth i'w gadw a'i ddatblygu fel adnodd cymdeithasol i'r dyfodol (gyda TJB)

coliseum

Porthmadog 2013

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page