top of page

training resources for young people in music and other linked activities (e.g. design, promotion, video) that also offers food and a peformance space; it is the town's former courthouse and police station: curent project is to provide accommodation

darpariaeth i hyfforddi ieuenctid mewn cerddoriaeth a nifer o feysydd atodol (e.e. dylunio, cyhoeddi, fideo) sydd hefyd yn cynnwys bwyd a gofod perfformio; hen lys a gorsaf heddlu y dre; gwaith presennol yn darparu llety

cell b

Blaenau Ffestiniog 2009 - 2014

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page