top of page

gwaith (detholiad): cliciwch ar yr enw i wybod mwy

projects (selection): click on the name to know more

Dobson:Owen

rhan fwyaf o'r gwaith hyd at 2011 fel rhan o'r cwmni

most work undertaken up to 2011 done as part of the firm

 

V&O

gwaith gyda Pandora Vaughan o dan yr enw V&O

work with Pandora Vaughan under the name V&O

 

© ffotonant.com  Porth y Swnt

"Creu Lle", Caernarfon 1998

"Carreg ar Garreg" Cross Hands

"Yr Eiliad a’r Lle" 1990

"Tu Hwnt i Steil" 1994

"Cynnaladwyaeth" CDG Llanberis 2000

"Dim ond y Ffedog" Barn 2003

Touchstone 2001 - 2004

"Dylunio cymunedol" CDG 2003

SAW Adfywio Caernarfon, 2003

Eisteddfod - nifer

Adolygu Shakers, Croma S4C

Adolygu'r Lle Celf, Croma S4C

 

Prigysgol Bangor: "Creu Lle" 2016

darlith: 'Yr Eiliad a'r Awr a'r Twll yn y Tô 2017

darlith: 'Beth yw Pensaernïaeth yn ei hanfod?" 2017

cyflwyniad: "Beth yw 'lle' wrth ddehongli" 2018

darlith: 'Tu Hwnt' 2019

darlithoedd, sgyrsiau, erthyglau, arddangosfeydd, gweithdai

 

lectures, talks, articles, exhibitions, workshops

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page