top of page

V&O part of the Creative Partnerships scheme with schools in England; creating an external space with a group of students; the design was ased on architectural expereinces and the students' reaction to 'place': The Bishop of Winchester Comprehensive School

V&O rhan o gynllun Partneriaeth Creadigol gydag ysgolion yn Lloegr: creu gofod allannol gyda grwp o ddisgyblion; roedd y dyluniad wedi ei seilio ar brofiadau pensaernîol ac ymateb y disgyblion i 'le'; Ysgol Gyfun The Bishop of Winchester

tbows

Bournemouth 2010

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page