top of page

V&O an invitation from the National Trust to 'be as creative as you dare' in devising a centre to interpret the landscape of the far end of the Llyn Penninsula; we decided to invite the visitor to experience an environment based on the essences of the character of the area; creating our own artworks & collaborating with others

V&O daeth gwahoddiad gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 'i fod mor greadigol ag y meiddiwn ni' wrth ddyfeisio canolfan i 'ddehongli' tirlun pen pella Penrhyn Llyn; gwnaed hyn drwy wahodd yr ymwelydd i brofi amgylchedd wedi ei seilio ar ddistylliad o gymeriad y cylch; yn creu gwaith celfyddydol ein hunain ac yn cydweithio ag artistiaid eraill

porth y swnt

Aberdaron 2014

<<<<     >>>>

syniadau cyntaf / first ideas

gofodau cudd / concealed spaces

hortis

awgrym ar gyfer yr adeilad newydd /proposal for new building

(Sean Harris / Jim Brook)

(Sean Harris Jim Brook / Dominic Clare)

(Sean Harris Jim Brook / Dominic Clare)

(Lee Dalby)

(Lee Dalby)

(Lee Dalby)

(Binita Walia)

(Binita Walia)

(Binita Walia) Huw

(24 Design)

(creaduriaid yn eu cartref newydd / creatures in their new home)

(agoriad / opening)

(Arthur, Iwan, Meic, Bryn & Rhys)

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page