top of page

V&O a scheme adapting the old station at Llanrwst into a hub for projects giving the Welsh language an economic value to youth in the area, by creative activities and business start-ups; using presence and the implied meanings relating to starting a journey, contact with the world, and fulfilling personal potential

V&O addasu'r Hen Orsaf yn echel ar gyfer prosiect cyffrous sydd yn rhoi gwerth economaidd i'r Gymraeg i ieuenctid y cylch, drwy weithgareddau creadigol ac yn sgil datblygu egin fusnesau yn y dalgylch; defnyddio presenoldeb ac ystyron cynnil gorsaf sydd yn berthnasol i gychwyn taith, cyswllt a'r byd,  a chyflawni potensial yn hyderus

hen orsaf

Llanrwst: byw / live

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page