top of page

a mid-row cottage on top of an exposed hill required a complex extension on a complex footprint: a solution that would make the house more effective, please the neighbours and the planners; a terrace and a garage, essentially, but an opportunity to develop a non-traditional response to its location (unbuilt)

estyniad cymleth ar safle gymleth ar gyfer ty yng nghanol rhes ar ben bryn amlwg: rhywbeth fyddai'n hwyluso'r defnydd o'r ty, yn dderbynniol i'r cymdogion ac i'r adran gynllunio; teras a garej yn ei hanfod, ond cyfle i greu ffurf oedd yn ymateb i'w leoliad heb fod yn gaeth i ffurfiau traddodiadol (heb ei adeiladu)

cottage mn

Morfa Nefyn 2009

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page