top of page

a construction on a terrace in fron of a substantial house on the slopes of the Vale of Conwy, making best use of the view as well as the path of the sun: slated pitched roof in a more or less traditional form as a cover for flexibe spaces sheltering underneath

adeiladwaith ar deras o flaen ty sylweddol ar lethrau Dyffryn Conwy, yn manteisio ar olygfa, ac yn gwneud y defnydd gorau o lwybr yr haul: to crib llechi mewn ffurf lled draddodiadol, yn glawr ar ofodau hyblyg yn cysgodi odanno

ty ar y graig

Dyffryn Conwy 2007

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page