top of page

adaptation and extension of a 1950s house creating a more effective and satisfying internal space, and improving the connection with the garden, the fields in front and the Vale of Clwyd beyond: organic forms, with the additional room feeling more like a piece of furniture, almost

addasiad ac estyniad i dy o'r 1950au. i greu gwell gofod mewnol ac i wella'r cyswllt gyda'r ardd, y caeau tu draw a Dyffryn Clwyd tu hwnt; ffurfiau organig a'r ystafell ychwanegol yn teimlo fel dodrefnyn, bron

ty'r ardd

Rhuthun 2010-2012

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page