top of page

design feasibility for a site near Victoria Dock in Caernarfon; I was invited to explore the spatial, location and design aspects of the proposals in deciding on the development choices for this prominent site on the Menai Strait. This was the seed for the Galeri, the now familiar regional arts centre (with TJB)

astudiaeth ddylunio ar gyfer safle ar lan Doc Fictoria yng Nghaernarfon, gofynwyd i mi astudio oblygiadau'r gofynion gofod, lleoliad a dyluniad wrth ystyried beth i'w wneud â'r safle amlwg hwn ar lan y Fenai. Hwn oedd hedyn y Galeri, sydd nawr yn adnabyddus fel canolfan gelfyddydol ranbarthol (gyda TJB)

doc fictoria

Caernarfon 1998-2000

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page