top of page

using art as a medium to improve the experience of the workers in this centre for adults with special needs;

1) feasibility (with TJB), and

2) commissioning artists for works along a network of new pathways adding to the existing garden centre and farm

defnyddio celfyddyd fel cyfrwng i wella profiad y gweithwyr yn y ganolfan hon ar gyfer oedolion gyda gofynnion arbennig;

1) astudiaeth (gyda TJB) a

2) chomisiynnu artistiaid i greu gweithiau ar hyd rhwydwaith newydd o lwybrau i ategu'r ganolfan arddio a'r fferm bresennol

tyddyn môn

Amlwch: 1999

<<<<     >>>>

cynllun trefniannol / strategic layout

(Jane Fairbrother)

(Sally Mathews)

(Dominic Clare)

(Dominic Clare)

(Ann Catrin)

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page