top of page

1) feasibility study (with TJB) for a new use for a chapel that was closing;

2) design and construction and

3) comisionning an artist as part of the team

1) astudiaeth ddichonoldeb (gyda TJB) ar gyfer dod a defnydd newydd cymunedol i gapel oedd yn cau;

2) dylunio ac adeiladu a

3) comisiynnu artist i fod yn rhan o'r tîm

 

bethania

Nant Gwynant: 2002

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page