top of page

1) feasibility and

2) design creating a full day care facility in Penygroes, on a very tight budget; creating a circle enclosing an external garden as well as an internal space for the children, but allowing a continuity between interior and exterior;

3) comissioned a young Bedwyr WIlliams as artist for the mural

1) astudiaeth a

2) dyluniad i greu canolfan gofal dydd ym Mhenygroes, ar gyllideb tynn iawn; creu cylch oedd yn amgau gardd a gofod mewnol i'r plant ond yn caniatau parhad rhyngthynt;

3) comisiynnu Bedwyr Williams ifanc yn artist i'r murlun

dwylo da

Penygroes: 2002

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page