top of page

accommodation for a community development enterprise, providing internal and external spaces for educational, exhibition, commercial and leisure activities; flexibility very important, and therefore a strong creative character to act as a common theme to all activities (now closed) see also cywain 1

cartref i fenter datblygiad cymunedol, yn darparu gofod mewnol ac allannol ar gyfer gweithgareddau addsygol, arddangos, masnachol a hamdden; hyblygrwydd yn bwysig iawn iddo, ac felly ffurf gref greadigol a fyddai'n gweithredu fel thema gysylltiol yn yr holl weithgareddau; (wedi cau bellach) gw. hefyd cywain 1

cywain 2

Bala 2003- 2009

<<<<     >>>>

(helm / hayshed 1799)

(Howard Bowcott)

(dolenni / handles - Howard Bowcott)

(dolenni / handles - Howard Bowcott)

(sgrin / screen - Angharad Pierce Jones)

(Howard Bowcott)

(cadeiriau / chairs - Angharad Piece Jones)

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page