top of page

V&O elements of the rural life centre (see Cywain 2):

1) developing the landscape design to be a much more creative part of the whole;

2) create an exhibition of trees and panels as well as other interior elements:

3) artworks externally

V&O elfennau o fewn y ganolfan bywyd gwledig (gw. Cywain 2):

1) datblygu'r cynllun tirweddu yn rhan llawer mwy creadigol o'r cynllun cyfan;

2) creu arddangosfa o goed a phaneli, ynghyd ag elfennau eraill mewnol;

3) gweithiau celfyddydol tu allan

cywain 1

Bala 2003 - 2009

<<<<     >>>>

(Alison, Lowri & Pandora)

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page