top of page

a new house on a very challaneging site overlooking the Harbour beach in Abersoch; the levels of the land were used to create a 'place' that exploited the view as well as the sunpath, within very stringent planning and practical constraints

supervising architect: Derec Jones , Dobson:Owen

ty newydd are safle amlwg a heriol iawn, yn edrych dros draeth mewnol Abersoch; defnuyddio lefelau'r ty i greu gofod oedd yn manteisio ar yr olygfa ac ar lwybr yr haul ond o fewn cyfyngiadau llym iawn y caniatad cynllunio a ffactorau ymarferol

pensaer a gofal: Derec Jones , Dobson:Owen

cilgeraint

Abersoch: 2008

<<<<     >>>>

(cynnig cynnar / early proposal)

cil_blaen.png

cil_blaen.png

gwobr LABC award (Dobson:Owen)

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page