top of page

toilets for the National Trust in a sensitive and prominent location near a beach in Llŷn; the building put into the ground with a turf roof over so that it did not detract from its setting but offered an effective solution to the practical requirements (unbuilt)

 

toiledau i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn llecyn amlwg a sensitif ger lan y môr yn Llŷn; suddo'r adeilad i dwll yn y ddaear a rhoi to tywyrch drosto fel nad oedd yn tarfu ar y lleoliad ond yn cynnig ateb effeithiol i'r anghenion ymarferol (heb ei adeiladu)

porthor

2006

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page