top of page

information point for a wind farm in north Cardiganshire drawing attention, from the nearest public road, to the benefits of clean and sustainable energy; stonework including quartzite and steel and iron panels (unbuilt)

 

pwynt gwybodaeth ar gyfer fferm wynt yng ngogledd Ceredigion, yn tynnu sylw, o'r ffordd gyhoeddus agosaf, at rinweddau ynni glan a chynnaladwy; gwaith cerrig llwyd a chwarts, ynghyd a phaneli dur a haearn (heb ei adeiladu)

mynydd gorddu

Talybont: 2002

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page