top of page

Community feasibility proposals jointly with St. Peters' church considering how to make the best use of church buildings in the centre of town, as part of a community witness for the benefit of the locality (with TJB).

Cynllun astudiaethol cymunedol ar y cyd ag eglwys St.Pedr yn edrych ar sut i wneud defnydd o adeiladau eglwysig yng nghanol y dre, fel rhan o dystiolaeth gymunedol er budd y cylch (gyda TJB).

10:10

Pwllheli: 2004

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page