top of page

a hub for economic and community projects ad activities in the rural area of the county:

1) feasibiliaty considerign how best to deliver such a project (with AJA) and

2) outline scheme for adapting existing building, and scheme design for a new building (completed by others)

echel ar gyfer prosiectau a gweithgareddau economiadd a chymunedol yn ardal wledig y cyngor:

1) astudiaeth yn edrych ar y ffyrdd gorau o wneud y fath ddarpariaeth (gyda AJA)

2) cynlluniau bras yn edrych ar addasu adeilad presennol a chynllun ar gyfer adeilad o'r newydd (cwblhawyd gan eraill)

glasdir

Llanrwst: 2003

<<<<     >>>>

dadansoddiad defnydd 1 / use analysis 1

dadansoddiad defnydd 2 / use analysis 2

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page