top of page

development of a community entreprise in the Vale of Conwy

1) studying the requirements and then a suitable site for a harwood processing facility in the locality (with AJA); and

2) design (up to planning)

datblygiad menter cymunedol yn Nyffryn Conwy yn

1) edrych ar y gofynion, ac yna ar safleoedd addas ger Llanrwst i drin coed caled cynhenid o'r cylch (gyda AJA) a

2) dyluniad (hyd at cais cynllunio)

 

dyn gwyrdd

Llanrwst: 2006

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page