top of page

design feasibility considering the creation of spaces in the woodland for educational use; using the drama of the woodland in transparent spaces under a canopy

astudiaeth ddylunio yn ystyried sut i greu gofodau yn y coed ar gyfer defnydd addysgiadol; defnyddio drama'r coed mewn gofodau tryloyw dan ganopi 

 

nant gwrtheyrn

2003

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page