top of page

options for community provision in an old Catholic centre in St. Thomas'; using the character of the building, its continuing community use but emphasising renewal and the life of the community (with Sylfaen Cynefin)

dewisiadau ar gyfer darpariaeth gymunedol yn hen ganolfan y Pabyddion yn St. Thomas'; defnyddio cymeriad presennol yr adeilad, parhad o ddefnydd cymunedol ond ei ddefnyddio i ategu'r syniad o adnewyddu a bywyd y gymuned (gyda Sylfaen Cynefin)

st. illtyd

Abertawe / Swansea: 2008

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page