top of page

concept study considering how to make some aspects of the harbour area less urban, more sustainable anda sereis of linked destinations by commissioning artsists to install works of public art

astudiaeth syniadol yn edrych sut y gellid gwella rhai agweddau o ardal yr harbwr i fod yn llai trefol, yn fwy cynnaladwy ac yn creu mannau fyddai'n gyfres o gyrchfannau drwy gomisiynnu artistiaid i greu celfyddyd gyhoeddus

pen cei

Abersoch: 2005

<<<<     >>>>

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page