top of page

with the current building having a limited life, I prepared

1) feasibility into how a village hall as well as other more commercial activities might be housed and

2) prepared a designs for the new hall (with TJB and AJA - to completion of planning application)

gydag oes yr adeilad presennol yn dod i ben, ymgymerwyd ag

1) astudiaeth ar sut y dyliai adeilad newydd gynnwys adnoddau neuadd bentref on hefyd fedru darparu ar gyfer angehion erill, efallai mwy smasnachol yn yr ardal hardd hon; yn sgil hynny darparwyd

2) cynlluniau ar gyfer y neuadd newydd (gyda TJB a AJA - i gwblhad cais cynllunio)

neuadd goffa

Ysbyty Ifan 2006

<<<<     >>>>

golwg ar hyd y pentref / view along the village

croeso ar noson aeafol / a welcome on a winter's evening

diagram dewisiadau / design options

dewisiadau defnydd o'r adeilad / building use options

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page