top of page
sherpa

Eryri / Snowdonia 2004

<<<<     >>>>

V&O part of a wider scheme to attract drivers from their cars around the foot of Snowdon; we were invited to create a series of bus shelters unique to each site, making a local connection; the connection of the local population with the natural resources was used as a common thread (unbuilt)

V&O rhan o gynllun ehangach i ddenu gyrrwyr o'u ceir wrth draed yr Wyddfa, gofynwyd i ni greu cyfres o gysgodfannau bws oedd yn unigryw i bob safle, yn creu cysylltiad efo'r cylch ac yn arbennig ei phobl; defnyddiwyd perthynas y gymdeithas â chyfoeth naturiol fel dolen gyswllt; (heb eu hadeiladu)

Rhyd Ddu

Pont Cyfyng

Pont Cyfyng

Nant Peris

Nant Peris

Nant Peris

Llyn Ogwen

Bethania

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page