top of page

V&O concept study for the local authority museums department into adapting a disued building on the prom into a 'visitor experience' on the lower level and a museum on the upper; contrasting themes used to interpret the traditional seaside holiday; the constant theme was'experience'

V&O astudiaeth gysyniadol ar gyfer adran amgueddfeydd y cyngor sir ar addasu adeilad presennol mewn casgliad o adeiladau ar y prom i fod yn 'brofiad ymwelwyr' ar y llawr isa ac yn amgueddfa ar y llawr uwch; dilynwyd themau gwrthgyferbynniol i ddehongli'r gwyliau glan-môr traddodiadol; y llinyn cysylltiol oedd 'profiad'

rhyl

2004

<<<<     >>>>

Rhyl_GFplan.png

Rhyl_GFplan.png

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page