top of page

V&O art as a catalyst for regeneration in an area near the centre of Newport; an exploration of the dynamic of the community and a response in the form of creative interventions, but also practical; improving the confidence of the neighbourhood as well as its viability (with Sue Barlow) phase 1

V&O cynllun yn defnyddio'r celfyddydau fel catalydd ar gyfer adfywiad cymunedol ac economiadd mewn ardal o gymeriad hynod yng nghanol Casnewydd: dadansoddiad o ddeinameg cymdeithasol ac ymateb iddo drwy ffurf ymyrriadau creadigol, ond hefyd ymarferol; gwella hyder ac felly hyfywedd y gymuned (gyda Sue Barlow) rhan 1

maindee

Casnewydd/ Newport: 2014

<<<<     >>>>

Chepstow Road

(Finding Maindee - Mr. & Mrs. Clark)

(Finding Maindee - Mr. & Mrs. Clark)

(Finding Maindee - Mr. & Mrs. Clark)

(Finding Maindee - Mr. & Mrs. Clark)

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page